EMDR Terapisi

EMDR Terapisi, günümüzde en son geliştirilmiş terapi tekniğidir. Tıpta sık rastlandığı üzere bambaşka bir çalışma yapılırken beynin iki yarım küresini bağlayan sinirin(Korpus Kallosum)’un travma sırasında geçici olarak felce uğradığı ve bir süreliğine çalışmadığı fark edilmiştir. Teknik bu buluş üzerinden çalışır.

Normalde beyin yaşanmışlıkları bütün birer dosya olarak belleğe atmaz. Bilindiği gibi beynin merkezleri vardır ve yaşanmışlığın üniteleri de rengin renkle ilgili merkeze, mekanın mekanla ilgili merkeze, yüzlerin yüzle ilgili merkeze… göndererek depolar. Hatırlarken de tüm bilgileri ilgili merkezlerden geri çağırır. Hatta genelde kişi yorgun olduğunda bir merkezden cevap gelmeyebilir. Örneğin herkesin “bunu seninle konuşmuştuk ama nerede oturup konuştuğumuzu hatırlamıyorum” benzeri kurduğu cümleler vardır. Bu örnekte mekanla ilgili merkezden yanıt gelmediği için kişi, nerede oturduklarını hatırlayamaz.

Travmatik yaşanmışlık anında beynin iki yarım küresini bağlayan sinir geçici bir felce uğradığından yaşanan anın üniteleri(yüz, ses, mekan…) beyindeki ilgili merkezlere gönderilemez ve dosya bir bütün halde Frontal Lob(Alın bölgesi)da depolanır. Bu nokta, Uzak Doğu terapi tekniklerinin altıncı çakra ya da üçüncü göz olarak tanımladıkları noktayla aynıdır. Dosya bütün olarak depolanınca olay anındaki hiç ilgisiz detaylar da belleğimizde kalır. Kişi travmatik bir yaşanmışlığını anlatırken “hiç unutmam; üstünde çizgili bir elbise vardı” gibi olayın bütünlüğüyle ilgisi olmayan yan detayları da hatırladığını gösteren bir cümle kurabilir. Çünki dosya tüm detaylarıyla bir bütün halde frontal lobda depolanmış durumdadır. Bu travmatik anın kişiye hissettirdiği rahatsız edici kendisine dair negatif inanç ve hisler kişinin sosyal ilişkilerine yansır ve yaşamını negatif etkiler.

EMDR tekniği ile travmatik yaşanmışlığın tüm detayları belirlenir ve bu teknikle yaşanmışlığın tüm ünitelerinin ilgili merkezlere gönderilmesi sağlanarak rahatsız ediciliği ortadan kaldırılır. Kişi travmanın yükünden kurtularak daha rahat bir yaşama kavuşur.

EMDR terapisi ile fobiler, anksiyete atakları ya da benzeri sorunlarda ya da deprem veya başka bir ölüm tehlikesinin ardından konuya yönelik birkaç seansla bu durumun kişi üzerindeki etkileri azaltılabilir. Ayrıca uzun süreli bireysel terapide geçmiş ya da güncel travmalar üzerinde çalışılarak terapi sürecini ciddi şekilde hızlandırır ve haliyle de kısaltır.