Grup Terapisi

Terapi grupları; grup üyelerinin benzer sorunları olan danışanlardan oluşturulduğu ve akışın bu sorunlara yönelik planlandığı gruplar ve karma sorunları olan danışanlardan oluşturulmuş daha geniş sorun yelpazesinde çalışılan gruplar olmak üzere temelde ikiye ayrılır. Gruplar bir terapist ve bir de co-terapistle yürütülür.

Marco Pasha Psikolojik Danışmanlık’ta grup çalışmaları genelde benzer sorunları olan danışanlarla yürütülen yapılandırılmış grup çalışmalarıdır.

Grup bireyleri birbirlerinin sorunlarını dinleyip anlamaya yönelik sorular sorar ve çözüm önerileri getirirken terapistin de yardımıyla kendi benzer sorunlarına dönerler ve çözümü olmadığını düşündükleri sorunlarının aslında kendi ürettikleri çözümlerle çözülebileceğini fark ederler. Çünkü çoğu kez kendi sorunlarımızı çözmekte kilitlenirken başkalarının sorunlarına daha kolay çözüm üretiriz. Böylece grup üyeleri birbirine yardım ederken aslında kendilerine yardım etmiş olurlar.

Grup çalışmalarının bir başka katkısı da bireyler başkalarını anlama ve empati yapma konusunda ciddi şekilde gelişirler ve bu da yaşamlarını kolaylaştıran önemli bir etmen olur.