Kardeş Kıskançlığı

Karamazov Kardeşler de Kardeştiler…

Dostayevski’nin ünlü roman kahramanı Karamazov Kardeşler birçoğumuzun bildiği gibi birbirini ölesiye kıskanan düşman kardeşlerdir. Öte yandan bizim bir halk değimimiz de “kardeş kardeşin ne onduğunu ne de öldüğünü görmek ister” der. 

Peki, kardeş kardeşi mutlaka kıskanır mı; bu önlenemez bir durum mudur?

İnsanoğlu içinde bir rekabet duygusu ve bunun yansıması olan kıskançlık duygusu ile dünyaya gelir. Eğer böyle bir duygusu olmasa hiç başarı hırsı da taşımazdı. Dolayısıyla hiç kimsenin kıskançlık duygusunu tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Kardeş kıskançlığını da tamamen yok edemeyiz. Ancak, alınacak önlemlerle bu duygu, kendisine ve çevresine zarar vermeyecek düzeye indirilebilir. Zira, tüm duyguların olduğu gibi kıskançlık duygusunun da kabul edilebilir bir normal dozu vardır.

Çocuk, neden kardeşini kıskanır?

Bir çocuk kardeşi olacağını ilk duyduğunda genellikle şunu düşünür: “Ben onlara yetmedim. Bu yüzden bir çocuk daha istediler”. Eğer ikinci çocuğun cinsiyeti kendi cinsiyetinden farklı ise çocuk; ailesinin onun cinsiyetinden memnun olmadığı için bu yeni bebeği dünyaya getirdiğini düşünebilir. Eğer hiçbir önlem alınmaz ve çocuk aileye yeni katılacak bireye gerektiği gibi hazırlanamazsa, içinde bulunduğu ruh halini adlandırıp tam olarak ifade edemese de böyle düşünür, böyle hisseder.

Bunun yanı sıra, tüm varlıkların olduğu gibi insanın da küçüğü daha sevimlidir ve dolayısıyla daha çok ilgi görür. O güne dek ailenin en küçüğü ve tabi ki en çok ilgi göreni iken kendisinden daha küçük, daha ilginç ve daha sevimli bir varlığın aileye katılması, ilk çocuğun kardeşini kıskanması için yeterli bir neden değil midir zaten…

Hamilelik ve doğum sırasında ne gibi önlemler alınabilir?

– Çocuğa, aileye yeni bir bireyin katılacağı, bu yeni bireyin onun en yakını olacağı, hayat boyu en çok güveneceği kişi olacağı, büyürken onu model alacağı, o ne yaparsa, nasıl yaparsa, onun da öyle yapmak isteyeceği, biraz büyüyünce ona oyun arkadaşı olacağı uygun bir dille hamilelik sırasında anlatılmalı; bu yeni bireyi aileye katmak istemelerindeki temel nedenin onun hayatta güvenebileceği bir en yakını olmasını istemeleri olduğu mutlaka önemle vurgulanmalı.

– Eğer mümkünse aynı odayı paylaşmaları, çocuklar için en uygun olanıdır. Eğer evde çocuklara verilebilecek birden fazla sayıda oda varsa, biri yatak odası, biri oyun odası olmak üzere her iki oda da paylaşılacak odalar şeklinde düzenlenmeli; yeni kardeş dünyaya gelmeden önce bu odalar hazırlanırken, evde yeni düzenlemeler yapılırken ve bebek için yapılan hazırlık alışverişi sırasında çocuğa söz hakkı tanınmalı, onun da fikri alınmalı ve hazırlıklara fiilen katılması sağlanmalı.

– Kardeşinin ismini koyma fırsatı verilebilirse bu, kardeşini benimsemesini, kendisine ait bir varlık olarak kabul etmesini kolaylaştıracaktır.

– Kardeşin doğumundan sonra ani ve travmatik olmaması için doğumdan sonra anneye büyük çocuğun bakımı konusunda yardımcı olacak kişiye hamilelik sırasında bu sorumluluk yavaş yavaş devredilmeli.

– Eğer hastane olanakları elverişliyse kardeşinin doğduğu günün gecesi hastanede anne ve yeni kardeşin yanında babasıyla birlikte refakatçi olarak kalması onu, dışlandığı hissinden koruyacaktır. Hastaneye gelen konuklara ikramda bulunmak gibi benzer küçük sorumluluklar verilmesi, o gün gelen tüm konukların dikkatini çekecek derecede şık giydirilmesi ona kendisini hala önemli, sevimli ve ilgi çekici olduğunu hissettirecektir.

Doğum sonrasında ve izleyen yıllarda ne gibi önlemler alınabilir?

– Mümkün olduğunca büyük çocuğunuzla bire bir zaman geçirin. Özellikle hemcins ebeveyni ile birlikte yapacağı etkinlikler önemlidir. Yani büyük çocuğunuz erkekse babasıyla, kız ise annesiyle baş başa bir etkinlikte bulunması çok yararlı olabilir. Ayrıca kardeşini de yanınıza alarak ailece hep birlikte katılacağınız etkinlikler, kardeş kaynaşmasında pozitif sonuçlar doğurur.

– Büyük çocuğunuza kardeşi ile ilgili ve yaşını aşmayan küçük sorumluluklar verebilirsiniz. Örneğin, kardeşinin altını değiştirmeye ya da mamasını yedirmeye yardım etmek gibi. İnsanlar, emek verdikleri şeyi ya da kişiyi sever, gözetir ve kollar.

– Kardeş kıskançlığı oluştuğunu fark ettiğiniz zaman onları birbirinden ayırmak yerine paylaşımlarını arttırmalı ve yakınlaşmalarını sağlamalısınız.

– Evinize gelen konukları, gelmeden önce, önemle, ilk önce büyük çocuğunuzla ilgilenmesi için uyarmanız da yararlı olacaktır.

Şunları yapmamaya büyük özen gösterin:

-Doğum öncesinde çocuğunuza “Sen istersen kardeşinle odanı paylaşacaksın. Eğer istemezsen onun için diğer odayı hazırlayacağız” gibi tercih hakları sunmayın. Çocuk bunu, kardeşinin evdeki varlığının kendi tercihine bağlı olduğu şeklinde genelleyebilir.

– Büyük çocuğunuza asla “biz seni de seviyoruz ya da seveceğiz” gibi şeyler söylemeyin. Bu tip cümleler ona artık ondan çok sevilecek birisinin olduğu mesajını vermekten başka bir işe yaramaz.

-Asla çocuklarınızı hiçbir konuda kıyaslamayın. Bu, onlar arasında rekabete ve dolayısıyla kıskançlığa neden olacaktır. Her çocuğun her insan gibi farklı olacağını ve farklı ilgileri ve yetenekleri olacağını unutmayın.

-Çocuklarınızdan birine daha çok değer verip ona daha fazla güvenmeyin. Siz ne kadar hissettirmemeye çalışsanız da diğer çocuğunuz bunu mutlaka hissedecektir.

Elif Y. Çavuşoğlu
Psikolog(Terapist)