Özel Öğrenme Güçlüğü / Disleksi Analiz ve Sağaltımı

Özel Öğrenme Güçlüğü bir zihinsel engel değil; zekadan bağımsız bir konsantrasyon sorunudur. Önceleri disleksi(okuma güçlüğü), disgrafi(yazma güçlüğü) ve diskalkuli(aritmetik güçlüğü)  olarak üç temel grupta ele alınırken bugün artık pek çok alt grubu olduğu bilinmektedir.

Bu soruna sahip çocuklar çok daha zor ve karmaşık konularda başarılı olabilirken çok daha basit konularda hata yaparlar. Örneğin problem çözme ile ilgili bir sorunları olmadığı halde soruyu doğru okuyup anlayamadıkları için ya da yaptıkları işlem hataları nedeniyle doğru sonuca ulaşamayabilirler. El-göz koordinasyonları zayıf olduğundan gün boyu sakar olarak nitelendirilmelerine neden olacak küçük-büyük kazalar yaşayabilirler. Oyunlarda başarılı olamadıklarından oyunlara alınmadıkları için sosyal sorunlar yaşayabilirler. Ancak örneğin her disgafi sorunu yaşayan çocuk yazarken aynı hataları yapmaz.

Özel Öğrenme Güçlüğü Analizi WISC-R ile başlar. WISC-R sonuçlarına göre uygun Özel Öğrenme Güçlüğü analiz testleri ile her alandaki spesifik hatalar tek tek belirlenir. Her bir ÖÖG’linin yaptığı hatalar birbirinden farklı olduğundan bireyin sorunlarına yönelik bir bireysel egzersiz programı hazırlanarak uygulanmaya başlar. Bu egzersizler veliler tarafından ya da bir bireysel eğitim öğretmeni tarafından uygulanabilir ve aralıklarla gelişim psikolog tarafından test edilerek bir sonraki kademe için egzersizler belirlenir.