Sünnet ve Psikolojik Etkisi

Cerrahi Bir Operasyon Olan Sünnet ve Psikolojik Etkisi

Yaz geldi ve küçükler birbiri ardına sünnet edilmeye başlandı. Pekiyi bu dönemde anne-babaların ne gibi önlemler alması gerekir? Önce sünnetin ne olduğuna; sağlık yönünden ve psikolojik etkisine ve alınması gereken önlemlere bir göz atalım istedim.

Hepimizin bildiği gibi sünnet, cerrahi bir operasyondur. Ancak çocukların psikolojik olarak çok iyi hazırlanması, psikolojik travma almaması için öncesinde ve sonrasın bu açıdan pek çok önlem alınması gereken bir operasyondur. Sünnetten önce anne ve babaların dikkat etmesi gereken pek çok ayrıntı vardır.  Çünkü sünnet eğer uygun yaşta ve uygun koşullarda yapılmazsa çocuğun psikolojisi ve cinsel gelişimi olumsuz etkilenir.

Sünnet nedir?

Müslümanlarda Peygamber’in yapılmasını istediği için sünnet olarak adlandırılan, çeşitli toplumlarda yaygın olarak uygulanan cerrahi bir girişimdir. Erkek çocuklarında penis glansını örten derinin belirli bir şekil ve ölçüde kesilmesi olarak uygulanır. Sünnet’in faydaları halen tartışmalı olmakla birlikte kesin olarak tespit edilmiş olanlar

– Sünnetli erkek çocuklarda idrar yolu iltihaplanması daha az gözlenir.

– Sünnet olan bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu riski 20 kat azalır.

– Penis kanseri sadece sünnet olmayan erkeklerde gözlenir.

– Bulaşıcı hastalıklar sünnet olmayan erkeklerde daha sıktır.

– Kadınlarda rahim ağzı kanseri riskini azaltır.

– İleri yaşlarda da sifiliz, bel soğukluğu, herpes, şankroid gibi cinsel hastalıklar sünnetsiz kişilerde daha sık görülür.


Ülkemizde sünnet dini ve sosyal bir istek olup tüm erkek çocuklarında yaygın olarak uygulanmaktadır. Aile için sünnet töreni yapılması zevkli ve gururlu bir olay, manevi bir mutluluk olarak kabul edilmektedir. Çocuk açısından ise sünnet, arkadaşları arasında statü kazanmak açısından önemli bir olaydır. Toplumumuzda sünnet, erkek çocuğun büyüdüğünün, olgunlaştığının kanıtlanması biçiminde yorumlanmakta, ona armağanlar verilerek bu olay kutlanmaktadır. Bu da sünnet olmanın çocuğa getirdiği ikincil bir kazançtır.


Ne zaman yapılmalı?

“Oral” dönem dediğimizdünyayı ağız yoluyla tanıma dönemi iki yaşında biter ve “Anal” dönem dediğimiz dikkatin boşaltım organlarına kaydığı dönem ve arkasından çocukların cinsel organlarını fark ettikleri “Fallik” dönem olarak adlandırılan dönem başlar. Sünnet; çocuğun psikolojik olarak travma almaması için ya iki yaşından önce ya da yedi yaşından sonra yapılmalıdır. 2-7 yaş arasında çocuğun cinsel organına yönelik bir uygulama iğdiş edilme korkusuyla önemli psikolojik zararlara yol açma tehlikesini taşır.


Psikolojik açıdan ne gibi önlemler alınmalı?

Öncelikle çocuğa bunun cerrahi bir operasyon olduğu, sağlık açısından gerekli olduğu(yukarıda sayılan nedenlerden bazıları uygun ve anlayabileceği bir dille sayılabilir), zor bir operasyon olmadığı, çok acılı olmamakla birlikte biraz canının yanacağı ancak bunun uzun sürmeyeceği mutlaka açıklanmalı. Kesinlikle “hiç canın yanmayacak” gibi gerçekçi olmayan bir ön bilgi ya da “erkek olacaksın” gibi günümüz çocuklarının pek çoğu için artık inandırıcı olmayan açıklamalardan kaçınılmasında yarar görüyorum.  Canının yanmayacağını söylediğiniz halde canının yanması hem size olan güvenini zedeler, hem de beklenmedik bir acıya verilen tepkinin daha büyük olmasına neden olur. Öte yandan artık çocuklar, sünnetsiz Avrupa toplumundaki erkeklerin de erkek olduklarının gayet farkında.

Sünnet mümkünse hastane ortamında ve  anestezi altında yapılmalı. Özellikle  büyük çocuklarda bu, psikolojik açıdan çok daha gereklidir. Eğer fenni sünnetçi tarafından yapılacaksa da ortamda, mutlaka orada bulunması gerekmeyen hiçbir seyirci bulunmamalı. Sünnetin ardından da çocuk kimseye penisini açarak sergilemek zorunda bırakılmamalı.

Bu dönemde anne ve babalar heyecan ve tedirginliklerini atmak için gerekiyorsa profesyonel destek almalı. Çünkü var olan tedirginlikleri çocuklardan saklamak gerçek anlamda mümkün değildir ve ebeveynlerinin tedirgin olduğu durumlarda çocuklar kendilerini güvende hissedemezler.

Varsa kız kardeşler için neler yapılmalı?

Ailedeki kız çocukların kendilerini ikincil ve önemsiz hissetmemeleri için çok ciddi önlemler alınmalı. Sünnet kıyafeti alınırken fikrinin alınmasından başlayarak her konuda olaya belirgin ve inandırıcı bir biçimde dahil edilmeli. Ona da mutlaka çok beğeneceği bir kıyafet alınmalı ve hiçbir şekilde gölgede bırakılmamalı. Sünnet olacak erkek çocuğa yapılan açıklama ona da yapılmalı ve bu operasyonun yalnızca cerrahi bir gereklilik olduğuna yeterince iyi bir biçimde ikna edilmeli. Eğer bu duruma gereken dikkat harcanmazsa kız çocukların kişilik gelişimini ciddi şekilde negatif yönde etkilemekte, kendisinin bile yaşam boyu farkına varamayacağı ancak yaşamını olumsuz yönde etkileyecek önemli hasarlar bırakmaktadır.

Tüm sünnet olacak küçüklere ve ailelerine şimdiden geçmiş olsun.

Psk. Elif Y. Çavuşoğlu

(Terapist)