Zeka Testleri-WISC-R

WISC, günümüzde çoklu zekayı ölçen en detaylı zeka testidir. Türkiye’de standardize edilmiş versiyonu WISC-R ve WISC 4’tür.

6 yaş ile 16 yaş 4 ay aralığında uygulanır. 16 yaş 4 ayı doldurduktan sonra uygulanamaz. Çocukların bilgi edinebilme, kavrama, problem çözebilme, aritmetik yeteneği, analitik yeteneği, mekanik yeteneği, sıralama becerisi, sözel ve sayısal belleği gibi pek çok alanda detaylı bilgiler verir.

Ülkemizde en son standardize edilmiş versiyonu WISC 4 olduğu halde ofisimizde ağırlıklı olarak standardizasyonu eski olmasına rağmen WISC-R kullanılmasının nedeni WISC 4’ün henüz alt testleri birbiriyle ilişkilendirerek çeşitli konsantrasyon sorunlarını saptayan paritelerinin henüz oluşturulmamış olmasıdır.